Αιτήσεις

Αιτήσεις Ύδρευσης

 1. Αίτηση για επανασύνδεση από Εταιρεία / από Φυσικό Πρόσωπο
 2. Αίτηση για μεταβίβαση από Εταιρεία / από Φυσικό Πρόσωπο
 3. Αίτηση για αποσύνδεση από Εταιρεία / από Ιδιοκτήτη ή Ενοικιαστή
 4. Αίτηση έκδοσης βεβαιώσεων για σκοπούς κτηματολογίου από Εταιρεία / από Φυσικό Πρόσωπο
 5. Αίτηση έκδοσης βεβαιώσεων για σκοπούς κτηματολογίου, τεμάχια που δεν υδροδοτούνται από Εταιρεία / από Φυσικό Πρόσωπο
 6. Αίτηση για εντολή άμεσης χρέωσης / Δημιουργία τραπεζικής εντολής για αυτόματη εξόφληση λογαριασμού από Εταιρεία / από Φυσικό Πρόσωπο
 7. Άιτηση για επιστροφή της εγγυήσης κιβωτίου υδρομετρητή
 8. Ηλεκτρονική αποστολή και εξόφληση λογαριασμών νερού
 9. Αίτηση για αναθεώρηση λογαριασμού λόγω διαρροής
 10. Αίτηση για εγκατάσταση υδρευτικού συστήματος σε διαχωρισμούς οικοπέδων
 11. Αίτηση για ένταξη στην κατηγορία Πολύτεκνες οικογένειες
 12. Αίτηση για παροχή νερού
 13. Αίτηση για ένταξη καταναλωτή στην βιομηχανική κατηγορία
 14. Αίτηση για ένταξη καταναλωτή στην οικιακή κατηγορία
 15. Έντυπο για στοιχεία καταναλωτή

Αιτήσεις Αποχετευτικού

 1. Αίτηση αλλαγής στοιχείων αποστολής λογαριασμού Αποχέτευσης
 2. Αίτηση για επιπρόσθετη σύνδεση
 3. Αίτηση για έκδοση άδειας για διαχωρισμό οικοπέδων
 4. Αίτηση για έκδοση άδειας για κατασκευή
 5. Αίτηση για Υπόδειξη Σημείου Σύνδεσης
 6. Αίτηση για Εντολή Άμεσης Χρέωσης για εξόφληση τελών αποχέτευσης

Αιτήσεις Αδειοδότητης

Όλες οι αιτήσεις αδειοδότησης, παραλαμβάνονται από την πλατφόρμα Ιππόδαμος μέσω του https://hippodamus.tph.moi.gov.cy/

Έντυπα

 1. Ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο για έκδοση βεβαίωσης για μεταβίβαση ακινήτου στο Τμήμα Κτηματολογίου
 2. Συγκατάθεση Ιδιοκτήτη
TOP