Διοίκηση

Διοίκηση

Πρόεδρος:

Γιάννης Τσουλόφτας

Α΄ Αντιπρόεδρος:

Κυριάκος Ξυδιάς, Δήμαρχος Αμαθούντας

Β΄ Αντιπρόεδρος:

Λευτέρης Περικλή, Πρόεδρος ΚΣ Απαισιάς και Πρόεδρος Ένωσης Κοινοτήτων Λεμεσού

 

Μέλη:

Γιάννης Αρμεύτης, Δήμαρχος Λεμεσού

Παντελής Γεωργίου, Δήμαρχος Κουρίου

Αντρέας Θεοδώρου, Δήμαρχος Πολεμιδιών

Ηρακλής Ηρακλέους, Αντιδήμαρχος Αγίου Τύχωνα

Νίκος Νικολάου, Αντιδήμαρχος Σωτήρας

Λουκάς Σπαθάρης, Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού

Μιχάλης Σωκράτους, Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού

Αχιλλέας Λεωνίδου, Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού

Παναγιώτης Ηρακλέους, Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού

Ευθύβουλος Χαραλάμπους, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αλέκτορας

Χριστάκης Λεοντίου, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Κωνσταντίνου

Ευγένιος Μιχαήλ, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους

Χριστάκης Χρυσοστόμου, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Λιμνατίου

Γεώργιος Χαραλάμπους, Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Φασούλας

 

TOP