Αποχέτευση - Έργα

Ιστορική Αναδρομή Έργων ΣΑΛΑ

Tο αποχετευτικό έργο έχει κατασκευαστεί σε φάσεις και καλύπτει ολόκληρη την Περιοχή της Μείζονος Λεμεσού η οποία βρισκόταν υπό την αρμοδιότητα του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας. Οι κατασκευαστικές εργασίες της Α’ Φάσης του έργου άρχισαν το 1992 και ολοκληρώθηκαν το 1995, ενώ οι εργασίες του πρώτου σταδίου της Β’ Φάσης (Στάδιο Β1) άρχισαν το 1999 και ολοκληρώθηκαν το 2004.

Το δεύτερο και τελικό στάδιο της Β’ Φάσης (Στάδιο Β2) άρχισε τον Αύγουστο του 2006 με τα έργα επέκτασης του βιολογικού σταθμού Μονής. Οι εργασίες αυτές ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2008 και ο νέος σταθμός που τέθηκε σε λειτουργία, μπορούσε να δεχθεί 40,000 κυβικά μέτρα λυμάτων την ημέρα σε σύγκριση με 20,000 που δεχόταν πριν την επέκταση του. Επιπλέον κατά τη φάση αυτή κατασκευάστηκε ο δεύτερος βιολογικός σταθμός Δυτικής Λεμεσού, δυναμικότητας 13,000 κυβικών μέτρων την ημέρα. Τα κατασκευαστικά έργα της Φάσης Β2 συνέχισαν και ολοκληρώθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Από το 1992 που άρχισε η σταδιακή κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος, δαπανήθηκαν μέχρι το 2024  πέραν των 350 εκ. ευρώ. Με τα έργα αυτά έχει καλυφθεί σχεδόν ολόκληρη η περιοχή η οποία βρισκόταν υπό την αρμοδιότητα του Συμβουλίου, και έχουν συνδεθεί γύρω στα 30.000 υποστατικά, εξυπηρετώντας περί τις 150,000 άτομα περίπου.

 Τα έργα αυτά έχουν συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, απαλλάσσοντας την πόλη μας από πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα.

Εξαιρετικής σημασίας είναι και τα έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που έχουν αμβλύνει σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η πόλη μας από τις πλημμύρες. Κατά το στάδιο της Φάσης Β2, έχουν επίσης κατασκευαστεί έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων συνολικού μήκους 50 χλμ. περίπου συνολικού κόστους πέραν των 50 εκατομμυρίων ευρώ, που έχουν καταφέρει να θωρακίσουν από τις πλημμύρες μεγάλο μέρος της πόλης.

Πρόσφατα Έργα που έχουν ολοκληρωθεί

Συμβόλαιο Ε13 - Eργοστάσιο Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων και Παραγωγής Ανακυκλωμένου Νερού Δυτικής Λεμεσού

Συμβόλαιο F5- Αντιπλημμυρικά Έργα στη Μείζονα Λεμεσό

Αφορά την κατασκευή του Μεγάλου Αντιπλημμυρικού Έργου στη Μείζονα Λεμεσό, ένα Έργο που εκτείνεται και στους πέντε Δήμους της Μείζονος Λεμεσού.

Τον Σεπτέμβριο του 2018 ξεκίνησε η υλοποίηση του πιο πάνω έργου με την επιλογή των Σύμβουλων Μηχανικών Ζ&Α Π. Αντωναρόπουλος & Συνεργάτες ΑΜΕ, οι οποίοι είχαν την ευθύνη της ετοιμασίας της μελέτης, των εγγράφων προσφοράς και της επίβλεψης του έργου. Η υπογραφή της Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου αξίας 16.2 εκατομμυρίων πλέον ΦΠΑ, υπογράφτηκε τον Φεβρουάριο του 2021 μεταξύ του ΣΑΛΑ και του ανάδοχου εργολάβου. Τον Απρίλιο του 2021  ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου από τον ανάδοχο εργολάβο Iacovou Zemco JV με διάρκεια Έργου 30 μήνες. Το Έργο ολοκληρώθηκε χωρίς καθυστέρηση τον Σεπτέμβριο του 2023.

Με την εγκατάσταση περίπου 21  χιλιομέτρων σωληνωτών οχετών και μεγάλων διαστάσεων  τετραγωνικών οχετών, ο όγκος των επιφανειακών νερών που προκαλούσε πλημμύρες σε  συγκεκριμένες περιοχές της πόλης  στους Δήμους  Λεμεσού, Κάτω Πολεμιδιών, Μέσα Γειτονιάς, Αγίου Αθανασίου και  Γερμασόγειας κατευθύνεται τώρα προς τις κοίτες των ποταμών και  προς τα υφιστάμενα συστήματα όμβριων ώστε  να μην αφήνεται το νερό να κατέρχεται νοτιότερα προς το κέντρο της πόλης. 

Το έργο συνολικής αξίας 20 εκατομμυρίων περίπου (μελέτη και εκτέλεση) έχει υλοποιηθεί  στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της Ε.

Συμβόλαιο F8- Αντιπλημμυρικά Έργα Κέντρου Πόλης

Αφορά την κατασκευή οχετών ομβρίων επί των οδών Ναυαρίνου, Αγίας Φυλάξεως, Ν.Π. Λανίτη, Θεσσαλονίκης και άλλες οδούς στη περιοχή του Κέντρου της πόλης. Οι μελέτες και τα σχέδια έχουν ετοιμασθεί το 2014 με συνεργασία του Δήμου Λεμεσού, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του ΣΑΛΑ και επανεξετάστηκαν από τους Συμβούλους Μηχανικούς με στόχο πέραν από την περιοχή του Κάστρου να μειωθεί και η απορροή στην Κεντρικότερη Εμπορική οδό της πόλης, την οδό Ανεξαρτησίας.

Στα πλαίσια του Μεγάλου Αντιπλημμυρικού Έργου του Κέντρου της Λεμεσού, έχουν κατασκευαστεί τρεις μεγάλοι οχετών ομβρίων, συνολικού μήκους πέραν των τεσσάρων χιλιομέτρων, για διοχέτευση του βρόχινου νερού προς την κοίτη του Ποταμού Γαρίλλη, έτσι ώστε να  φράσσεται η πορεία του νερού προς το ιστορικό κέντρο της πόλης μας.

Οι εργασίες ξεκίνησαν αρχές του 2022 και ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο 2024. Η αξία του έργου ανέρχεται γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Συμβόλαιο Ε14: Αποκατάσταση / ανακαίνιση κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού λυμάτων και φρεατίων.

Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2019 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2021 ενώ το συνολικό κόστος ανήλθε σε 8 εκατομμύρια. Με το πρωτοποριακό και βραβευμένο αυτό έργο επενδύθηκε εσωτερικά ο κύριος αγωγός λυμάτων με ειδικό υλικό, αυξάνοντας την ζωή του αγωγού για ακόμη 50 χρόνια. Η καινοτόμος μέθοδος που εφαρμόστηκε επέτρεψε την εκτέλεση όλου του έργου χωρίς καθόλου εκσκαφές, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και με μηδέν ατυχήματα.

Συμβόλαιο Ε10: Για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του μεγάλου Αντλιοστασίου Ζ στην περιοχή του Νέου Λιμανιού,

Το Συμβόλαιο Ε10 αποτελεί σημαντικό Έργο υποδομής για το ΣΑΛΑ και περιλαμβάνει το βασικότερο Αντλιοστάσιο που κατασκευάστηκε τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια των επεκτάσεων των δικτύων του ΣΑΛΑ. Με την ολοκλήρωση του Αντλιοστασίου Ζ εξυπηρετείται μια μεγάλη περιοχή της Δυτικής Λεμεσού όπως οι ενορίες του Ζακακίου και Άγιου Σπυρίδωνα, οι σημαντικές εμπορικές αναπτύξεις του Καζίνο και του My Mall καθώς επίσης και άλλες μεγάλες οικιστικές αναπτύξεις που γίνονται στην περιοχή.

Στα πλαίσια του Έργου έχουν κατασκευαστεί

 • αγωγοί λυμάτων οι οποίοι συλλέγουν τα λύματα της περιοχής και μέσω βαρύτητας τα οδηγούν στο αντλιοστάσιο Ζ,
 • το Αντλιοστάσιο Ζ, κατασκευασμένο με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, στο οποίο γίνεται ένας προκαταρκτικός εσχαρισμός των λυμάτων και στη συνέχεια η άντληση τους προς τα βόρεια.
 • και οι αγωγοί πιέσεως που ξεκινούν από το Αντλιοστάσιο και εκτείνονται σε μέχρι απόσταση 3,5 χιλ. Βορειότερα οδηγώντας τα λύματα στο Νέο Εργοστάσιο βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων και παραγωγής ανακυκλωμένου νερού δυτικής Λεμεσού για περαιτέρω επεξεργασία.

Το Έργο αξίας 6 εκατομμυρίων ευρώ, προκηρύχθηκε το 2016, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020 από την κοινοπραξία «Elbiomec-Karkanias»  και ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2024.

Συμβόλαιο Ε17: Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στους πυρήνες των Κοινοτικών Συμβουλίων Πύργου και Παρεκκλησιάς

Το Έργο περιλαμβάνει την μελέτη και την κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων συλλογής λυμάτων και αντλιοστασίων στις Κοινότητες Πύργου – Παρεκκλησιάς, στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Κύπρου με τη Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Οι δύο Κοινότητες έχουν ενταχθεί στα αποχετευτικά όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) και μέσω των δικτύων συλλογής και των αντλιοστασίων που θα κατασκευαστούν, θα συνδεθούν με το Εργοστάσιο Παραγωγής Ανακυκλωμένου Νερού του ΣΑΛΑ στην Μονή.  Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής της Ε.Ε.

Το Έργο περιλαμβάνει τρεις κατασκευαστικές Συμβάσεις:

Ε17ΑΑποχετευτικό Σύστημα Λυμάτων στην Κοινότητα Πύργου

Ημερομηνία Έναρξης: 28/09/2020 
Συνολικός προϋπολογισμός Σύμβασης : €6 εκατομμύρια ευρώ περίπου
Ανάδοχος: CYFIELD CONSTRUCTIONS LTD

Η κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στην κοινότητα Πύργου υλοποιείται με βαρυτικούς αγωγούς 160 χιλιοστών - 400 χιλιοστών, μήκους 27180 μέτρων, 700 δημόσιων φρεατίων λυμάτων και αγωγούς πιέσεως 315 χιλιοστών, μήκους 900 μέτρων.To Έργο είναι σχεδόν ολοκληρωμένο, ενώ η παραλαβή του αναμένεται εντός του Σεπτεμβρίου 2024

Ε17ΒΑποχετευτικό Σύστημα Λυμάτων στην Κοινότητα Παρεκκλησιάς 

Ημερομηνία Έναρξης: 28/09/2020
Συνολικός προϋπολογισμός Σύμβασης: €4.5  εκατομμύρια περίπου
Ανάδοχος: CYFIELD CONSTRUCTIONS LTD

Η κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στην Κοινότητα Παρεκκλησιάς υλοποιείται με βαρυτικούς αγωγούς 160 χιλιοστών - 315 χιλιοστών, μήκους 21330 μέτρων και 590 Δημόσιων Φρεατίων Λυμάτων . To Έργο έχει ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2024

Ε17Γ: Μελέτη, Κατασκευή, Λειτουργία και Συντήρηση δύο αντλιοστασίων στη Κοινότητα του Πύργου

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 2/9/2021
Συνολικός προϋπολογισμός Σύμβασης: €1.6 εκατομμύρια περίπου (€1.3 εκατομμύρια περίπου για μελέτη και κατασκευή και  €259 χιλιάδες περίπου για τη λειτουργία και συντήρηση για πέντε χρόνια)
Ανάδοχος: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Η κατασκευή των αντλιοστασίων  θα συνδέει  τα βαρυτικά συστήματα λυμάτων των δύο Κοινοτήτων με το υφιστάμενο σύστημα που καταλήγει στο Εργοστάσιο  Παραγωγής Ανακυκλωμένου Νερού του ΣΑΛΑ στην Μονή. Αξιοσημείωτο είναι πως και οι δύο Κοινότητες επωφελούνται ήδη σε μεγάλο βαθμό από τη λειτουργία του Εργοστασίου Παραγωγής Ανακυκλωμένου Νερού του ΣΑΛΑ, αφού οι γεωργοί στις δύο Κοινότητες χρησιμοποιούν ένα μεγάλο μέρος του παραγόμενου ανακυκλωμένου νερού για άρδευση. To Έργο έχει ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024

Έργα υπο Εκτέλεση

Αποχετευτικό Σύστημα Λυμάτων στους Κυβερνητικούς Οικισμούς/ Οικισμών Αυτοστέγασης (Συμβόλαιο F1)

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για κατασκευή του δημόσιου αποχετευτικού συστήματος λυμάτων εντός των πιο κάτω εννέα (9) Κυβερνητικών Οικισμών/Οικισμών Αυτοστέγασης που βρίσκονται στην ευρύτερη αστική και προαστιακή περιοχή της Λεμεσού:

 • Αυτοστέγαση Μουτταγιάκας
 • Αυτοστέγαση Αγίας Φύλας
 • Αυτοστέγαση Πάνω Πολεμιδιών (Καρμιώτισσα)
 • Αυτοστέγαση Κάτω Πολεμιδιών (Δυτικά Οδού Νίκαιας)
 • Αυτοστέγαση Κάτω Πολεμιδιών (Ανατολικά Οδού Νίκαιας)
 • Οικισμός Αγίου Νικολάου
 • Οικισμός Αγίου Ιωάννη
 • Οικισμός Αγίου Σπυρίδωνα
 • Οικισμός Ομόνοιας

Το Συμβούλιο, κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν, προχώρησε στην κατακύρωση της προσφοράς στην Κοινοπραξία MEDCON -TEKAL (F1) JV. Η υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ του ΣΑΛΑ και της Αναδόχου Κοινοπραξίας έγινε στις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Η αξία της Σύμβασης ανέρχεται στα €12,8 εκατομμύρια πλέον ΦΠΑ. Το κόστος για την κατασκευή του δημόσιου αποχετευτικού δικτύου στους οικισμούς που βρίσκονται σε δημαρχούμενες περιοχές θα καλυφθεί από κονδύλια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ενώ για τους οικισμούς που βρίσκονται σε κοινότητες το κόστος θα καλυφθεί από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Το διοικητικό κόστος του έργου θα καλυφθεί από το ΣΑΛΑ.

Οι κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν περί τα μέσα Φεβρουαρίου 2024 και προγραμματίζεται να διαρκέσουν 30 μήνες. Το Έργο προνοεί την κατασκευή δικτύου συνολικού μήκος περίπου 44 km και με αυτό θα εξυπηρετηθούν πάνω από 3200 υποστατικά.

Ετοιμάζεται επίσης παράλληλα η προκήρυξη ξεχωριστού Διαγωνισμού για την κατασκευή των ιδιωτικών αποχετευτικών συστημάτων εντός των υποστατικών και οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν εντός του 2024 και να ολοκληρωθούν εντός 36 μηνών. Το κόστος κατασκευής του κατασκευαστικού Συμβολαίου θα καλύψει εξ’ ολοκλήρου το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Προγραμματιζόμενα Έργα

Συμβόλαιο Ε19: Αποχετευτικό έργο στην Κοινότητα Παλώδιας

Κατασκευή του Αποχετευτικού Δικτύου Λυμάτων και Ομβρίων στην κοινότητα της Παλώδιας. Η μελέτη και η επίβλεψη του έργου έχει ανατεθεί στην Κοινοπραξία «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ζ&Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το Έργο, θα καλύπτει μια περιοχή έκτασης τριών περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το δίκτυο λυμάτων που θα κατασκευαστεί υπολογίζεται να ανέρχεται στα 28 περίπου χιλιόμετρα, και από το Έργο θα εξυπηρετείται ένας πληθυσμός της τάξης των 4.500 κατοίκων. Επιπρόσθετα με την κατασκευή του δικτύου λυμάτων, το έργο περιλαμβάνει και την κατασκευή δικτύου όμβριων μήκους 1.6 χιλιομέτρων.

Τα κατασκευαστικά έργα αναμένεται να ξεκινήσουν αρχές του 2025 και το υπολογιζόμενο κόστος υπολογίζεται περίπου στα 10.5 εκατομμύρια ευρώ.

Αποχετευτικό έργο στο Σύμπλεγμα Κουρίου

Το Έργο αφορά την κατασκευή του Αποχετευτικού Συστήματος στο Δήμο Ύψωνα και στις Κοινότητες Κολοσσίου, Ερήμης, Τραχωνίου, Επισκοπής, Τσερκέζ Τσιφλίκ, Ασώματου και Ακρωτηρίου.

Η υλοποίηση του Έργου εμπίπτει μέσα στις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για συμμόρφωση με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών Λυμάτων και ανατέθηκε στο ΣΑΛΑ από το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβαλλοντος.

Λίμνη Kατακράτησης Ομβρίων Υδάτων Αγίου Αθανασίου

Η δημιουργία της Λίμνης Κατακράτησης Ομβρίων Υδάτων Αγίου Αθανασίου, εμπίπτει στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΣΑΛΑ για συνολική αντιπλημμυρική προστασία της πόλης μας, και θεωρείται ένας περιβαλλοντικά ωφέλιμος τρόπος διαχείρισης ομβρίων υδάτων, στα πλαίσια της πολιτικής του ΣΑΛΑ για δημιουργία Αειφόρων Συστημάτων Διαχείρισης Ομβρίων, εφόσον με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζεται ο υπόγειος υδροφορέας και μειώνεται η ανάγκη για κατασκευή τεράστιων και κοστοβόρων συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων.

Η Λίμνη χωροθετείται εντός της περιοχής του Δήμου Αγίου Αθανασίου και εφάπτεται της νότιας πλευράς του αυτοκινητόδρομου, μεταξύ των κυκλικών κόμβων Αγίου Αθανασίου (Λινόπετρας) και Μέσα Γειτονιάς.  Ο χώρος είναι μια φυσική κοιλότητα στην οποία καταλήγει ο κεντρικός κλάδος του Ποταμού Βαθειά, που προέρχεται από την περιοχή του παραδοσιακού κέντρο του Αγίου Αθανασίου, συνεχίζει κατά μήκος της Λεωφόρου Λινόπετρας και εκβάλλει στη θάλασσα.

Η Λίμνη του Αγίου Αθανασίου θα καλύπτει μια έκταση γύρω στις 12.000 τετραγωνικά μέτρα, θα έχει χωρητικότητα περίπου 70 χιλιάδες κυβικά μέτρα και έχει σχεδιαστεί για μία περίοδο επαναφοράς 25 ετών και μία αιχμική ροή 25 κυβικά μέτρα νερού το δευτερόλεπτο. Το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής ανέρχεται στα τρία εκατομμύρια Ευρώ.

Με τη δημιουργία της Λίμνης, οι μεγάλες ποσότητες βρόχινου νερού που καταλήγουν στον ποταμό συγκρατούνται, έτσι ώστε να απομακρύνεται το ενδεχόμενο υπερχείλισης του ποταμού και αφήνονται σταδιακά και ελεγχόμενα στο κατάντι ρέμα, με τρόπο που να μην δημιουργούνται προβλήματα στις παραποτάμιες περιοχές.

Το ΣΑΛΑ βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο αναφορικά με την εξασφάλιση της απαιτούμενης γης, η οποία θα αποκτηθεί με δύο τρόπους: με απαλλοτριώσεις ιδιωτικής γης και με εκμίσθωση κρατικής γης. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική μελέτη για το έργο.

Πρόθεση του ΣΑΛΑ είναι όπως η Λίμνη Κατακράτησης Αγίου Αθανασίου αποτελεί ένα στολίδι για την περιοχή και προγραμματίζει να περιλάβει στον λεπτομερή σχεδιασμό της μια αναβαθμισμένη τοπιοτέχνηση και δημιουργία περιμετρικού πεζόδρομου ή ποδηλατόδρομου, με φωτισμό, παγκάκια και δέντρα για τους περιπατητές.

TOP