Συχνές Ερωτήσεις - Πράσινα Σημεία

Πράσινα Σημεία

Ποια υλικά μπορούν να παραληφθούν από τα Πράσινα Σημεία;

Στα πράσινα σημεία μπορούν να παραληφθούν τα πιο κάτω υλικά:

 • Ακτινογραφίες
 • Μηχανέλαια,
 • Λάμπες και λάμπες φθορισμού
 • Μπαταρίες όλων των τύπων, μεταξύ τω οποίων και οι μπαταρίες μόλυβδου
 • Μπογιές
 • Φάρμακα
 • Μελάνια και μελάνια εκτυπωτών
 • Βρώσιμα έλαια
 • Μη διαβρωτικά οικιακά καθαριστικά
 • Ηλεκτρικά είδη
 • Ηλεκτρονικά είδη
 • Μέταλλα
 • Μπάζα και υλικά τύπου  DIY
 • Γυαλί (Οικοδομικό)
 • Υφάσματα
 • Πολυστερίνη
 • Χαρτί/Χαρτόνι
 • Γυαλί συσκευασίας
Υπάρχει περιορισμός στις ποσότητες παραλαβής αποβλήτων;

Ναι, υπάρχει περιορισμός στις πλείστες κατηγορίες αποβλήτων.

Ποιοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα Πράσινα σημεία;

Από τα Πράσινα Σημεία μπορούν να εξυπηρετηθούν ΜΟΝΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ. Δεν εξυπηρετούνται ιδιώτες επαγγελματίες, εταιρείες, Τοπικές Αρχές, Οργανωμένα Κοινωνικά σύνολα κ.λπ.

Ποιες είναι οι ώρες και οι μέρες εργασίας στα Π.Σ. ;

Τα Π.Σ. είναι ανοικτά από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 8:00 μέχρι τις 16:00.

Ποιες υποχρεώσεις έχουν οι πολίτες;

Οι πολίτες οφείλουν να συμμορφώνονται  με τις υποδείξεις του προσωπικού και  να διαχωρίζουν και να τοποθετούν τα υλικά τους ανά είδος.

Πόσα είναι και που βρίσκονται τα Π.Σ. Λεμεσού;

Στο παρόν στάδιο λειτουργούν 4 Π.Σ. τα οποία βρίσκονται:

Υπάρχει χρέωση στα Π.Σ.

Στα Π.Σ δεν υπάρχει χρέωση. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

TOP