Μουσείο Νερού

Water Museum

Το πρώτο στο είδος του στην Κύπρο!

Το Μουσείο Νερού στεγάζεται στο παλιό αντλιοστάσιο, τη λεγόμενη Νερομηχανή, δίπλα από τα Γραφεία του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, στη λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ, 66 (έναντι της οινοβιομηχανίας ΛΟΕΛ), στη Λεμεσό. Το παλιό κτίριο της νερομηχανής αποκαταστάθηκε και ένα σύγχρονο κτίριο που εφάπτεται του κτίσματος της Νερομηχανής ανεγέρθηκε για να δημιουργήσει το πρώτο στο είδος του στην Κύπρο "Μουσείο Νερού και Κέντρο Ανάπτυξης Υδατικής Συνείδησης".

Ιστορικό

Η νερομηχανή έχει κηρυχθεί διατηρητέο κτίριο από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Κτισμένο το 1925 το αντλιοστάσιο χρησίμευε στην άντληση μεγάλων ποσοτήτων νερού από το υδροφόρο υπέδαφος του δέλτα του Γαρύλλη στα Τσιφλικούδια.

Το νερό στη συνέχεια μεταφερόταν με αγωγούς στον Υδατόπυργο ώστε να καλύψει τις ανάγκες υδροδότησης της Λεμεσού.

Το σύστημα μεταφοράς νερού ήταν πρωτοποριακό για την Κύπρο αλλά και για ολόκληρη τη γύρω περιοχή.

Εκθέματα

Στο Μουσείο Νερού παρουσιάζονται μόνιμα εκθέματα που έχουν σχέση με το νερό.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου έχει διαθέσει σημαντικά αρχαιολογικά εκθέματα ενώ ο επισκέπτης του Μουσείου έχει την ευκαιρία να δει αριθμό σπάνιων αντικειμένων και οργάνων που χρησιμοποιούνταν για την άντληση, τη μέτρηση, τον καθαρισμό και άλλες δραστηριότητες σχετικές με το νερό.

Μέσα από διάφορες θεματικές ενότητες που υποστηρίζονται από πλούσιο φωτογραφικό υλικό αλλά και μέσω μιας σύντομης ταινίας που προβάλλεται στις οθόνες του Μουσείου, τονίζεται η σημασία του υδάτινου στοιχείου για ολόκληρο τον πλανήτη, για την Κύπρο και για τη Λεμεσό.

Παιδαγωγικός χαρακτήρας

Μέσα από ένα πολύπλευρο, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, παρουσιάζεται εμφαντικά ότι η σχέση νερού και ανθρώπου είναι σχέση ζωής!

Το Μουσείο Νερού αποτελεί ένα κέντρο ανάπτυξης και καλλιέργειας υδατικής συνείδησης των παιδιών, της νεολαίας και όλων των επισκεπτών και μια πολιτιστική και κοινωνική προσφορά του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού.

TOP