ΕΟΑ Λεμεσού

ΕΟΑ Λεμεσού

Από την 1η Ιουλίου 2024 μπήκε  στη ζωή μας ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού (ΕΟΑ Λεμεσού).

Ένας νέος δημόσιος οργανισμός που ιδρύθηκε σύμφωνα με τον περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμο του 2022 (Ν.37(Ι)/2022), ταγμένος στην υπηρεσία της πόλης και της επαρχίας μας κάτω από την ομπρέλα του οποίου εντάχθηκαν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού,
 • οι υδατοπρομήθειες όλων των Δημαρχούμενων περιοχών,
 • το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας,
 • τα Συμβούλια Αποχετεύσεων των κοινοτήτων και
 • τα Πράσινα Σημεία.

Και έχει την αρμοδιότητα για:  

 • το πόσιμο νερό
 • την αποχέτευση λυμάτων
 • την διαχείριση του βρόχινου νερού και την αντιπλημμυρική προστασία των πόλεων και των κοινοτήτων μας
 • την διαχείριση και την εκμετάλλευση των στερεών αποβλήτων
 • την αδειοδότηση της ανάπτυξης, δηλαδή για έκδοση Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αδειών.

Οι αρμοδιότητες του ΕΟΑ Λεμεσού εκτείνονται σε ολόκληρη την επαρχία μας, δηλαδή σε όλους τους δήμους και όλες τις κοινότητές μας.

Σε μεταγενέστερο στάδιο θα ενταχθούν στον ΕΟΑ Λεμεσού

 • οι υδατοπρομήθειες των κοινοτήτων και
 • οι Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Αποβλήτων που λειτουργούν στο Πεντάκωμο

Δηλώνουμε πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις τιτάνιες προκλήσεις που προβάλλουν μπροστά μας και έχουμε ήδη επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο και σχέδιο δράσης για να δημιουργήσουμε το απαραίτητο θεσμικό και επιχειρηματικό υπόβαθρο, έτσι ώστε ο Οργανισμός μας να εξυπηρετεί στον βέλτιστο δυνατό βαθμό τους πολίτες της επαρχίας Λεμεσού. 

Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού

 

TOP