Συχνές Ερωτήσεις - Αποχέτευση

Αποχέτευση - Οικονομικά Θέματα

Τι πρέπει να κάνω αν δεν πάρω λογαριασμό;

Αν δεν πήρατε λογαριασμό παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 25271000 ή περάστε από τα Γραφεία μας το συντομότερο. 

Επικαιροποίηση Στοιχείων Αποστολής Λογαριασμών Αποχέτευσης (ΣΑΛΑ)

Δεν έχω smartphone – δεν μπορώ να σαρώσω το QR code;

Μπείτε στην ιστοσελίδα του οργανισμού www.eoalemesos.org.cy από το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας και καταχωρήστε τον αρ. λογαριασμού που φαίνεται στο πάνω δεξιά μέρος της επιστολής που έχετε παραλάβει και μετά ακολουθείστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

https://www.ylatis.eu/web/search/websearch.asp?lang=gr&emun=sbla


Δεν έχω παραλάβει επιστολή / έχω χάσει την επιστολή που στάλθηκε;

Επικοινωνήστε με τον ΕΟΑ στο τηλ 25271000 για να σας στείλουν τον αρ. λογαριασμού ξανά.


Μπορώ να επικαιροποιήσω στοιχεία άλλου πελάτη από το δικό μου κινητό;

Ναι αλλά θα πρέπει να καταχωρήσετε το κινητό τηλέφωνο και το email του πελάτη που έχει πάρει την επιστολή.


Μπορώ να καταχωρήσω το δικό μου κινητό τηλέφωνο και email για να παραλαμβάνω τους λογαριασμούς των ηλικιωμένων γονιών μου;

Ναι νοουμένου ότι γίνεται με την συγκατάθεση τους.


Για ποιους σκοπούς θα χρησιμοποιείτε το email και το κινητό μου τηλέφωνο;

Πέραν από την αποστολή των καταστάσεων λογαριασμού, μπορείτε να λαμβάνετε ενημέρωση μέσω μηνυμάτων SMS στο κινητό σας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για θέματα που αφορούν τις ημερομηνίες λήξης των τελών αποχέτευσης, τροχαίες ρυθμίσεις για έργα σε δημόσιους δρόμους, διατάγματα σύνδεσης και άλλη γενική ενημέρωση. 


Έχω κάνει την διαδικασία με το QR code/ ή μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΑ. Χρειάζεται να στείλω και το έντυπό;

ΟΧΙ. Με την διαδικασία με το QR code ή τον αρ. λογαριασμού μέσω της ιστοσελίδας ενημερώνονται τα αρχεία άμεσα.


Έχω ακολουθήσει την διαδικασία με το QR code / μέσω της ιστοσελίδας αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ολοκληρώθηκε σωστά

Επαναλάβετε την διαδικασία είτε σκανάρωντας το QR code είτε καταχωρώντας τον αρ. λογαριασμού στην ιστοσελίδα και αν πάρετε το μήνυμα επικαιροποιημένο σημαίνει ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Αν εξακολουθείτε να έχετε αμφιβολίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του ΕΟΑ στο τηλέφωνο 25271000 για επιβεβαίωση.


Έχω επικαιροποιήσει τα στοιχεία μου. Πως μπορώ να αλλάξω ή να διορθώσω το email ή το τηλέφωνό μου μετά την καταχώρηση;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του οργανισμού στο τηλέφωνο 25271000.  Ένας λειτουργός του οργανισμού θα διορθώσει την καταχώρηση σας.

Πως επιβάλλεται η φορολογία αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων υδάτων;

Υπάρχουν δύο κατηγορίες τελών:

(α) Τέλη αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων

Τα τέλη αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων από την 1/1/2022 επιβάλλονται, με βάση την εκτιμημένη αξία των ακινήτων σε τιμές 1/1/2021 όπως αυτές καθορίζονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Για οποιεσδήποτε απορίες ή παράπονα όσον αφορά την εκτιμημένη αξία του ακινήτου σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λεμεσού.

(β) Τέλη χρήσης του συστήματος

Επιβάλλεται τέλος χρήσης επί της κατανάλωσης νερού ύψους 0,64 σέντς ανά μετρικό τόνο, σε κάθε υποστατικό που είναι συνδεδεμένο και χρησιμοποιεί το αποχετευτικό σύστημα. Το τέλος αυτό επιβάλλεται και εισπράττεται μαζί με το τέλος νερού.

Με βάση ποιά Νομοθεσία;

Τα αποχετευτικά τέλη επιβάλλονται σύμφωνα με τον περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμο 37 Ι_2022 άρθρο 33(1) (β) πάνω στην αξία γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας αναφορικά με την οποία είναι πληρωτέο το τέλος. Τα τέλη για το έτος 2024 επιβλήθηκαν επί της εκτιμημένης αξίας σε τιμές 01.01.2021.

Με βάση τη Νομοθεσία, o Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού επιβάλλει αποχετευτικά τέλη επί της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου και αυτά καθίστανται πληρωτέα με την δημοσίευση σχετικής γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τρείς ημερήσιες εφημερίδες. Παράλληλα Οργανισμός προβαίνει σε ανακοινώσεις σε όλους τους τοπικούς ραδιοσταθμούς και στον τύπο, προτρέποντας το κοινό όπως προχωρήσει με την πληρωμή των τελών και καλώντας όσους δεν έχουν λάβει λογαριασμό, να απευθύνονται στα γραφεία του Συμβουλίου για διερεύνηση του θέματος.

Εάν διαφωνείτε με την αξία του ακινήτου όπως αυτή εμφανίζεται στην κατάσταση λογαριασμού σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Επαρχιακό Κτηματολόγιο για διερεύνηση του θέματος.

Τί είναι το τέλος αποχέτευσης ομβρίων υδάτων;

Το τέλος αποχέτευσης ομβρίων υδάτων είναι ετήσιο τέλος το οποίο χρεώνεται επί της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου για σκοπούς κατασκευής και συντήρησης των οχετών ομβρίων υδάτων και των αντιπλημμυρικών έργων. Το ποσοστό του τέλους αυτού για το 2024, έχει καθοριστεί σε € 0,086 ανά χίλια ευρώ επί της εκτιμημένης αξίας σε τιμές 1/1/2021.

Τί είναι το τέλος αποχέτευσης λυμάτων;

To τέλος αποχέτευσης λυμάτων είναι ετήσιο τέλος το οποίο χρεώνεται επί της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου για σκοπούς κατασκευής και συντήρησης του κεντρικού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων. Για τους συντελεστές που εφαρμόζονται πατήστε εδώ.

Πότε πρέπει να πληρώσω τα τέλη μου;

(α) Τέλη αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων

Κάθε χρόνο ορίζεται από τον Οργανισμό η τελευταία ημερομηνία πληρωμής η οποία δημοσιεύεται σε τρείς ημερήσιες εφημερίδες καθώς και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, αυτή ανακοινώνεται και από τοπικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.

H τελευταία ημερομηνία πληρωμής των τελών αποχέτευσης για το έτος 2024 είναι η 31η  Οκτωβρίου 2024.

(β) Τέλη χρήσης του συστήματος

Τα τέλη χρήσης είναι πληρωτέα μαζί με τα τέλη ύδρευσης και φαίνονται πάνω στον λογαριασμό ύδρευσης.

Ποιες οι επιπτώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής των υποχρεώσεων μου;

Σύμφωνα µε το άρθρο 90 του Νόμου, τυχόν παράλειψη σας να πληρώσετε τα τέλη του τρέχοντος έτους μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία που αναφέρεται στην κατάσταση λογαριασμού, οδηγεί στην επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης, ίση με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του απλήρωτου ποσού.  Τέλη προηγουμένων ετών είναι πληρωτέα άμεσα και ο Οργανισμός δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα για την εξόφληση τους.

Πού μπορώ να αποταθώ σε περίπτωση προβλήματος;

(α) Μπορείτε να μας επισκεφθείτε στα γραφεία του Οργανισμού, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 66-76

(β) Μπορείτε επίσης να τηλεφωνήσετε στο Συμβούλιο στα ακόλουθα τηλέφωνα:

Για θέματα που αφορούν παράπονα και απορίες σε σχέση με τα τέλη αποχέτευσης και υπόλοιπα λογαριασμών στο τηλέφωνο 25271000 

Για θέματα που αφορούν σύνδεση με το σύστημα στο τηλέφωνο 25271000

Για θέματα που αφορούν αγωγές στο τηλέφωνο 25271000

(γ) Για έκτακτα περιστατικά σε μή εργάσιμες ώρες όπως αποφράξεις, ζημιές, διαρροές ή άλλα σοβαρά θέματα στο τηλέφωνο 25271000 

(δ) Για Θέματα Αδειοδότησης/Εκδοση Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αδειών στο τηλέφωνο 25271000

ή στο Φάξ 25271900 και στο email: info@eoalemesos.org.cy

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης αλληλογραφίας;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο 25271000 και να δώσετε τα στοιχεία της νέας σας διεύθυνσης ή να στείλετε email στη διεύθυνση info@eoalemesos.org.cy.

Πληρωμή αποχετευτικών τελών με δόσεις με πιστωτική κάρτα

Ο οργανισμός εφαρμόζει την πρακτική είσπραξης από τα Ταμεία του, με δόσεις, οποιουδήποτε ποσού υπό την προϋπόθεση ότι τα τέλη θα εξοφλούνται πριν την καθορισμένη τελευταία ημερομηνία πληρωμής. Η επιβάρυνση σε περίπτωση μη εξοφλημένων ποσών θα επιβάλλεται μόνο επί του υπόλοιπου ποσού που εκκρεμεί.

Ποιος είναι υπόχρεος για την πληρωμή των αποχετευτικών τελών;

Το Οργανισμός με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, επιβάλλει τέλη αποχέτευσης λυμάτων και τέλη ομβρίων υδάτων σε όλα τα ακίνητα, εντός των ορίων του, με βάση την αξία γενικής εκτίμησης των ακινήτων, όπως αυτές καθορίζονται από το Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λεμεσού (Ε.Κ.Λ.) στους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες του κάθε τίτλου κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, όπως αυτοί φαίνονται στο αρχείο ιδιοκτησιών που παραλαμβάνεται από το Ε.Κ.Λ.

Ακίνητο σημαίνει σπίτι, διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο ή χωράφι το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων του Οργανισμού.

Τα πιο πάνω ετήσια τέλη επιβάλλονται για την κάλυψη του συνόλου του κόστους κατασκευής της υποδομής του αποχετευτικού συστήματος και του συστήματος ομβρίων υδάτων καθώς επίσης και του κόστους συντήρησης τους και όχι για κάθε ακίνητο ή περιοχή ξεχωριστά.

Να σημειωθεί ότι με βάση το Νόμο ο Οργανισμός δεν έχει εξουσία διαγραφής ή μείωσης των τελών οποιουδήποτε ακινήτου ή ιδιοκτήτη.

Σύνδεση με το Αποχετευτικό Σύστημα

Τι πρέπει να κάνω για να συνδεθώ με το σύστημα;

Υποβάλετε "ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ" στο ειδικό έντυπο (Αιτήσεις) του ΕΟΑ. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση.  Καταβολή τέλους έκδοσης άδειας και σύνδεσης (ελάχιστο ποσό 70 ευρώ).

Μετά την εξέταση της αίτησης από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ΕΟΑ, θα ειδοποιηθείτε γραπτώς για την έκδοση της άδειας σας. 

Επιλέξετε τον εργολάβο που θα κατασκευάσει τις αποχετεύσεις σας. Συστήνεται όπως ζητήσετε προσφορές από τουλάχιστον τρεις εργολάβους για εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής τιμής.

Ειδοποιείστε έγκαιρα τον ΕΟΑ στο τηλ. 25271000 πριν την έναρξη των εργασιών, για διευθέτηση ραντεβού για επιθεώρηση, ούτως ώστε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος.

Εξασφαλίστε από τον Οργανισμό, τη σχετική γραπτή συναίνεση σύνδεσης των αποχετεύσεων σας με την δημόσια υπόνομο, προτού συνδεθείτε με το σύστημα (πράσινη κάρτα). Μην συνδεθείτε χωρίς την πράσινη κάρτα.

Πόσες συνδέσεις δικαιούται ένα τεμάχιο;

Σε κάθε ολόκληρο τεμάχιο έστω και αν υπάρχουν πέραν του ενός συνιδιοκτήτες ή υποστατικά, τοποθετείται μία μόνο δωρεάν σύνδεση. Για κάθε επιπρόσθετη σύνδεση τα έξοδα θα πρέπει να καταβάλλονται από τους ιδιοκτήτες.

Τί απαγορεύεται να απορρίπτετε στο Αποχετευτικό Σύστημα;
 • Τηγανέλαια (λάδια που χρησιμοποιήθηκαν στο τηγάνισμα/μαγείρεμα) και οποιασδήποτε μορφής μαγειρικά λάδια και λίπη.
 • Υπολείμματα φαγητών (αλεσμένα* και μη) και στερεά υπολείμματα ζαχαροπλαστικής όπως σοκολάτες, κρέμες, σιρόπι κτλ.
 • Προφυλακτικά, σερβιέτες υγείας, πάνες, μπατονέτες, οδοντικό νήμα, βαμβάκι, υγρά μαντηλάκια / μωρομάντηλα, γάντια μιας χρήσης, μάσκες προσώπου μιας χρήσης
 • Οποιαδήποτε στερεά, όπως γυαλιά, πλαστικά, μέταλλα, ξύλα, άμμο, χώματα, χαλίκια, ρούχα, υφάσματα, κουρέλια, αποτσίγαρα κτλ.
 • Καθαριστικά, απορρυπαντικά, λευκαντικά και χημικά που δεν είναι βιοαποικοδομήσιμα ή φιλικά προς το περιβάλλον ή χημικά με βάση το χλώριο ή την αμμωνία ή που περιέχουν φωσφορικά άλατα.
 • Συμπυκνώματα από συσκευές κλιματισμού
 • Γάζες, επίδεσμοι, σύριγγες, αίματα, φάρμακα, τοξικές, ραδιενεργές, μολυσματικές ή επικίνδυνες ουσίες από ιατρικές, εργαστηριακές και άλλες διεργασίες 
 • Τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες και βαρέα μέταλλα (π.χ. αντιβιοτικά φάρμακα, υδράργυρο κτλ.)
 • Μηχανέλαια, γράσα, κερί κλπ.
 • Μπογιές, βερνίκια, διαλύτες, νέφτι κτλ.
 • Φυτοφάρμακα και άλλα τοξικά υγρά
 • Βενζίνη, πετρέλαιο ή οποιεσδήποτε ουσίες με βάση το πετρέλαιο ή εύφλεκτες ύλες ή εκρηκτικά μίγματα
 • Βιομηχανικά χημικά απόβλητα με διαβρωτική ικανότητα
 • Νερό βροχής
 • Υγρά ή ατμό με θερμοκρασία ψηλότερη των 65°C
 • Λάσπη από σταθμούς επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
 • Στάσιμα λύματα π.χ. βοθρολύματα από απορροφητικούς λάκκους ή στεγανές δεξαμενές

* Απαγορεύεται η χρήση σκουπιδοφάγου στην κουζίνα

TOP