Υπηρεσίες - Ύδρευσης

Ύδρευση

Οι κύριες δραστηριότητες των Υπηρεσιών Ύδρευσης  είναι οι ακόλουθες:

 • Παροχή νερού για οικιακούς, εμποροβιομηχανικούς και άλλους σκοπούς:

Παροχή πόσιμου νερού  σε όλα τα υποστατικά εντός των ορίων  ύδρευσης με χρεώσεις ανάλογα με την χρήση του νερού.

Περιοχές παροχής ύδρευσης:

 • Δήμος Λεμεσού
 • Δήμος Μέσα Γειτονιάς,
 • Δήμος Αγίου Αθανασίου,
 • Δήμος Κάτω Πολεμιδιών
 • Δήμος Γερμασόγειας

Κοινότητες: Φασούλας, Μαθηκολώνης, Πάνω Πολεμιδιών, Παλώδιας, Μουταγιάκας, Τσερκέζ Τσιφλίκ και Φοινικαριών 

Από 1η Ιουλίου 2024:

Δήμος Ύψωνα (από 1η Ιουλίου 2024)

Κοινότητες: Ασώματου, Τραχωνιού, Ακρωτηρίου, Έρημης, Κολοσσιού, Επισκοπής, Καντου, Σωτήρας, Άγιου Τύχωνα, Αρμενοχωρίου Ακρούντας και η περιοχή Αμαθούντας.

Τιμές Ύδρευσης

Τα τέλη και δικαιώματα που εφαρμόζει ο ΕΟΑ όσον αφορά την ύδρευση, είναι τα ακόλουθα: 

1. Τέλη πώλησης νερού

α) Οικιακά τέλη ανά τετραμηνία (συντελεστής ΦΠΑ 5%)

 

Πάγιο Τέλος

16,00

Τέλος Συντήρησης

6,00

Κατανάλωση:

Από (m³)

Μέχρι (m³)

1

40

0,90

41

80

1,43

81

120

2,45

121

και άνω

5,00

β) Οικιακά τέλη για πολύτεκνες οικογένειες ανά τετραμηνία (συντελεστής ΦΠΑ 5%)

 

Πάγιο Τέλος

16,00

Τέλος Συντήρησης

6,00

Κατανάλωση:

Από (m³)

Μέχρι (m³)

1

40

0,90

41

100

1,43

101

160

2,45

161

και άνω

5,00

Σημείωση:  Τα πιο πάνω τέλη ισχύουν σε περίπτωση πολύτεκνων οικογενειών με τέσσερα (4) τέκνα και άνω ηλικίας μέχρι 22 ετών.

γ) Εμποροβιομηχανικά  τέλη ανά τετραμηνία (συντελεστής ΦΠΑ 5%)

 

Πάγιο Τέλος

124,00

Τέλος Συντήρησης

6,00

Κατανάλωση:

Από (m³)

Μέχρι (m³)

1

400

1,25

401

και άνω

1,55

δ) Χρεώσεις για γήπεδα και χώρους πρασίνου ανά τετραμηνία (συντελεστής ΦΠΑ 5%)

 

Πάγιο Τέλος

124,00

Τέλος Συντήρησης

6,00

Κατανάλωση: €0,90 ανά κυβικό μέτρο

 

2. Εγγύηση (Σημείωση)

 

Καταναλωτές οικιακής διατίμησης

 

Για ιδιοκτήτες
Για ενοικιαστές

50,00
250,00

Καταναλωτές εμποροβιομηχανικής διατίμησης

500,00

Κοινόχρηστοι λογαριασμοί σε πολυκατοικίες

250,00

Κατασκευή κιβωτίου υδρομετρητών (ποσό για κάθε υδρομετρητή)

50,00

Κάθε καταναλωτής ο οποίος:

(α) είναι φυσικό πρόσωπο, πρέπει να προσκομίσει δελτίο ταυτότητας ή  διαβατήριο και σε περίπτωση που  ενοικιάζει υποστατικό από άλλο ιδιοκτήτη, ο ΕΟΑ δύναται να ζητήσει την  προσκόμιση ενοικιαστηρίου εγγράφου.


(β) είναι νομικό πρόσωπο πρέπει να προσκομίσει σφραγίδα της εταιρείας, πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας,  πιστοποιητικό μετόχων, πιστοποιητικό εγγεγραμμένου γραφείου και πιστοποιητικό Διευθυντή και Γραμματέα

 

3. Τέλη πώλησης νερού σε μη εγγεγραμμένους καταναλωτές

 

Κοινοτικά Συμβούλια (συντελεστής ΦΠΑ 5% - ποσό ανά m³)

1,80

Πώληση νερού σε πλοία (ΦΠΑ 0% – ποσό ανά m³)

5,00

Δικαιώματα σύνδεσης πλοίων (ποσό ανά σύνδεση)

20,00

Άδεια για μεταφορά και πώληση νερού

100,00


4. Άλλα δικαιώματα

 

Δικαιώματα νέων εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 5%)

210,00

Δικαιώματα παροχής νερού σε οικοδομές
Εμβαδόν κτιρίου: Δικαίωμα ανά m²
Από 451 m2 μέχρι 1.950 m²
Πέραν των 1.951 m²3,00
4,00

Δικαιώματα παροχής νερού σε οικόπεδα (ποσό χρέωσης ανά οικόπεδο)
Μέχρι 2 οικόπεδα
Μέχρι 4 οικόπεδα
Μέχρι 10 οικόπεδα
Από 11 οικόπεδα και άνω


375,00
1.000,00
1.500,00
1.750,00

Δικαιώματα μετρητών ελέγχου (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 19%)

460,00

Επανασύνδεση υδρομετρητή (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 5%)

35,00

Δικαιώματα ελέγχου ακριβείας υδρομετρητή (συντελεστής ΦΠΑ 19%)

35,00

Κατασκευή κιβωτίου υδρομετρητών (ποσό για κάθε υδρομετρητή)

50,00

 • Παροχή νερού για πυρόσβεση:

Υπάρχει εγκατεστημένο δίκτυο σημείων πυρόσβεσης (fire hydrants)  σε όλoυς   του κεντρικούς  αγωγούς ύδρευσης που  εξυπηρετούν όποτε χρειαστεί  την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Δασών

 • Καταγραφή κατανάλωσης και είσπραξη τελών νερού:

Καταγραφή κατανάλωσης νερού ανά τετραμηνία και τιμολόγηση/είσπραξη των  τελών στα Ταμεία του Συμβουλίου και διαδικτυακά.

 • Εγκαταστάσεις οικιακών παροχών:

Κατόπιν αίτησης του καταναλωτή και με την καταβολή των ανάλογων χρεώσεων, το ΣΥΛ προχωρά στην εγκατάσταση οικιακών παροχών σύμφωνα με τους όρους και Κανονισμούς του Συμβουλίου.

 • Επεκτάσεις κεντρικών αγωγών:

Το ΣΥΛ προχωρά στην επέκταση του δικτύου ύδρευσης κατόπιν αίτησης από ιδιόκτητές νέων τεμαχίων γης (π.χ. διαχωρισμοί οικοπέδων)   και με την καταβολή των ανάλογων δικαιωμάτων και κόστους εργασιών  από τους ιδιοκτήτες .

 • Διασωληνώσεις και επιδιορθώσεις δικτύου, οικιακών παροχών και υδρομετρητών:

Το ΣΥΛ  καθημερινά συντηρεί  και επιδιορθώνει το δίκτυο ύδρευσης με τα κατάλληλα υλικά  (εκσκαφή, επιδιόρθωση και παλινόρθωση των εκσκαφών)   και αντικαθιστά/συντηρεί   τους υφιστάμενους μετρητές νερού ό,που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

 • Παροχή νερού σε πλοία που προσεγγίζουν το λιμάνι Λεμεσού:

Το ΣΥΛ παρέχει πόσιμο νερό στο Λιμάνι Λεμεσού  με δικό του συνεργείο που βρίσκεται επιτόπου εντός κανονικού ωραρίου (αλλά και υπερωριακά ό,που χρειάζεται και είναι εφικτό-υπάρχουν περιορισμοί), κατόπιν αίτησης από τον Ναυτιλιακό πράκτορα του κάθε πλοίου που προσεγγίζει το Λιμάνι.

TOP