Αίτηση για εγκατάσταση υδρευτικού συστήματος σε διαχωρισμούς οικοπέδων

Έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν
Σημείωση: Το ένα από τα δυο χωρομετρικά σχέδια να είναι εγκεκριμένο σχέδιο της άδειας διαχωρισμού.
Σημείωση: Το μέγεθος του κάθε αρχείου/συνημμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20MB γιατί τότε το email δεν θα σταλεί.
Επίσης το άθροισμα του μεγέθους όλων των συνημμένων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20MB γιατί πάλι το email δεν θα σταλεί.
TOP