Αίτηση για ένταξη καταναλωτή στην βιομηχανική κατηγορία

Έχω ενημερωθεί σχετικά με την χρέωση και την εγγύηση πληρωμής της εμποριοβιομηχανικής κατηγορίας, και παρακαλώ όπως ο πιο πάνω λογαριασμός μου ενταχθεί στην κατηγορία αυτή.
Το υποστατικό μου χρησιμοποιείται ως
και επιβεβαιώνω ότι το νερό θα καταναλώνεται αποκλειστικά για την διεξαγωγή της εργασίας μου.
TOP