Αίτηση για εντολή άμεσης χρέωσης

Έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν
Σημείωση 1: Τα έγγραφα που σημειώνονται στα σημεία 4 και 5 να επισυνάπτονται μόνο σε περίπτωση αιτήματος από εξουσιοδοτημένο άτομο και όχι από τον κάτοχο του τραπεζικού λογαριασμού.
Σημείωση: Το μέγεθος του κάθε αρχείου/συνημμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20MB γιατί τότε το email δεν θα σταλεί.
Επίσης το άθροισμα του μεγέθους όλων των συνημμένων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20MB γιατί πάλι το email δεν θα σταλεί.
TOP