Αίτηση για ένταξη καταναλωτή στην οικιακή κατηγορία

Έχω ενημερωθεί σχετικά με την χρέωση της οικιακής κατηγορίας και παρακαλώ όπως ο πιο πάνω λογαριασμός μου ενταχθεί στην κατηγορία αυτή.
TOP