Αίτηση για αναθεώρηση λογαριασμού λόγω διαρροής

Η ψηλή κατανάλωση στο υποστατικό μου οφείλεται σε διαρροή στην υδραυλική εγκατάσταση που διορθώθηκε μόλις έγινε αντιληπτή και παρακαλώ όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο αναθεώρησης του λογαριασμού μου.
TOP