Έργα υπο εκτέλεση

Έργα υπο Εκτέλεση
Έργα υπο Εκτέλεση

Αποχετευτικό Σύστημα Λυμάτων στους Κυβερνητικούς Οικισμούς/ Οικισμών Αυτοστέγασης (Συμβόλαιο F1) Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για κατασκευή του δημόσιου αποχετευτικού συστήματος λυμάτων εντός των πιο κάτω εννέα (9) Κυβερνητικών Οικισμών/...

Περισσότερα 

TOP