Οργανωτική Δομή

Οργανωτική Δομή

Διάγραμμα Οργανωτικής Δομής

  • Διεύθυνση Ύδρευσης, Αποχετεύσεων και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
  • Διεύθυνση Αδειοδότηση της Ανάπτυξης
  • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Τομέα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής & Πληροφορικής
  • Ασφάλεια & Υγεία και Περιβάλλον
  • Μονάδα Εσωτερικού Έλεγχου
TOP