News Details

Ανακοίνωση 5/2024 - Υπογραφή Συμβολαίων για τη δημιουργία υποδομών για την καλύτερη διαχείριση του πόσιμου νερού

Σε πορεία συνεχούς εξέλιξης και βελτίωσης των υπηρεσιών του προς τον κόσμο της Μείζονος Λεμεσού βρίσκεται ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού. Τον τελευταίο μήνα υπογράφτηκαν τρία συμβόλαια με τα οποία προωθείται η δημιουργία σημαντικών υποδομών που αφορούν την καλύτερη διαχείριση του πόσιμου νερού, αλλά και τη διεύρυνση της κάλυψης των αυξημένων αναγκών που παρουσιάζονται.

Μεταξύ άλλων, ο ΕΟΑ Λεμεσού θα προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος 80.000 έξυπνων μετρητών. Μέχρι τον Ιούνιο του 2026, αναμένεται να αντικατασταθούν 80.000 υδρομετρητές σε υποστατικά των καταναλωτών με καινούργιους έξυπνους υδρομετρητές, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν και να αποστέλλουν την κατανάλωση νερού των υποστατικών μια φορά την ημέρα σε ειδική πλατφόρμα παρακολούθησης.

Το έργο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, αφού θα υπάρχει η δυνατότητα να υπολογίζεται το υδατικό ισοζύγιο των περιοχών που θα έχουν έξυπνους μετρητές σε καθημερινή βάση, να εντοπίζονται έγκαιρα διαρροές στο δίκτυο διανομής και να γίνεται καλύτερη διαχείριση του δικτύου με αποτέλεσμα τη μείωση του ατιμολόγητου νερού.

Το έργο δαπάνης 13 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε. με 12 εκατ. ευρώ.

Πέραν τούτου, ο ΕΟΑ Λεμεσού προχωρεί και στην ανέγερση νέας υδατοδεξαμενής στην περιοχή της Γερμασόγειας, με χωρητικότητα 4.000 κυβικά μέτρα. Το κόστος κατασκευής ανέρχεται σε 1,7 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου. Στη σύμβαση, πέραν της υδατοδεξαμενής, περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση καινούργιων σωληνώσεων, φρεατίων παρακολούθησης και ελέγχου με παροχόμετρα, διακόπτες και άλλο εξοπλισμό, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Οι εργασίες κατασκευής του έργου αναμένεται να ξεκινήσουν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και να ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του 2026. Με την ολοκλήρωση της νέας υδατοδεξαμενής θα ενισχυθεί η υδροδότηση των περιοχών που βρίσκονται στα βόρεια των Δήμων Γερμασόγειας και Αγίου Αθανασίου.

Μια δεύτερη νέα δεξαμενή θα κατασκευαστεί στην περιοχή της Αγίας Φύλας, με χωρητικότητα 800 κυβικά μέτρα. Το κόστος κατασκευής ανέρχεται στο μισό περίπου εκατομμύριο ευρώ και θα καταβληθεί επίσης από τον προϋπολογισμό του ΕΟΑ. Πέραν της υδατοδεξαμενής, το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση καινούριων σωληνώσεων, φρεατίων παρακολούθησης και ελέγχου με παροχόμετρα, διακόπτες και άλλο εξοπλισμό, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν επίσης τον Σεπτέμβριο του 2024 και να ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του 2026.

 Η συγκεκριμένη επένδυση συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, αφού με την ολοκλήρωση της νέας υδατοδεξαμενής θα ενισχυθεί το υφιστάμενο σύστημα υδροδότησης της περιοχής Αγίας Φύλας, η οποία καλύπτει μια τεράστια περιοχή με συνεχώς αυξανόμενη οικοδομική και εμπορική ανάπτυξη.

Στο μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί ότι το Μουσείο Νερού Λεμεσού που λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια, απέκτησε νέο εξωτερικό έκθεμα εμπλουτίζοντας έτσι τη συλλογή του. Πρόκειται για ένα μηχάνημα – αντλία νερού, που λειτούργησε κατά την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για την άντληση αρδεύσιμου νερού για κάλυψη των αναγκών μιας ολόκληρης γειτονιάς στην περιοχή Αγίου Ιωάννη.

Το μηχάνημα δώρισε η οικογένεια Μιχαήλ Μιχαηλίδη Συλιτζιώτη και αφού συντηρήθηκε και αποκαταστάθηκε στην αρχική του κατάσταση τοποθετήθηκε σε περίοπτη θέση στους χώρους του Μουσείου Νερού.

Με αφορμή την προσφορά του μηχανήματος, ο εκλεγμένος πρόεδρος του νεοσύστατου Οργανισμού ΕΟΑ Λεμεσού κ. Γιάννης Τσουλόφτας και ο Προσωρινός Γενικός Διευθυντής κ. Σωκράτης Μεταξάς, δέχτηκαν στο Μουσείο  Νερού τους δωρητές της οικογένειας εκφράζοντας τις ευχαριστίες τους και επισημαίνοντας ότι αυτό το μηχάνημα θα συμβάλει στον εμπλουτισμό της ιστορίας του νερού, μαθαίνοντας οι νεότεροι ποια μηχανικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν για εξεύρεση νερού.

  

Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού

9 Ιουλίου 2024

 

 

TOP